sreda, 12. april 2017

HIERARHIJA POTREB PO MASLOWU

Nekaj let nazaj sem pripravil okroglo mizo na temo samooskrbe in za izhodišče sem uporabil prav Maslowo hierarhijo čovekovih potreb. V zadnjem obdobju veliko govorim o uveljavitvi UTD in spet se mi zdi pomembna hierarhija potreb, ki jo je predlagal Maslow, ker predvsem z razumevanjem naših potreb se bomo znali obnašati v skladu z njimi in iskati pravilne odločitve.

Abraham Maslow je bil ameriški psiholog, ki je nekje v obdobju druge svetovne vojne predlagal sledečo hierarhijo potreb, ki temelji na psihološki teoriji.Potrebe si sledije po hierarhiji v piramidi od najnižjih navzgor, tako kot temleji pri hiši. Ne moremo začeti graditit pri strehi in tako načeloma ne moremo zadovoljevati višjih potreb, dokler niso zadovoljene tiste na nižji ravni,

Najnižje potrebe predstavljajo naše fiziološke potrebe v katere spadajo vse potrebe, ki so nujne za telesno preživetje človeka. Zaobjemajo hrano, vodo, zrak, počitek, reprodukcijo, gibanje, itd.

Ko so zadovoljene fiziološke potrebe se pojavi potreba po varnosti, kjer že govorimo o smiselnosti UTD, ki bi zagotovil ali vsaj do neke mere zadovoljil to potrebo.

Naslednja je potrebe po pripadnosti in ljubezni, ki se nanaša na druge, ter obsega izražanje in sprejemanje naklonjenosti ali ljubezni.

Niz osnovnih ali nižjih zaključuje potreba po ugledu oz. spoštovanju, kjer govorimo o tem da smo deležni pozornosti drugih.

Višje potrebe govorijo o osebni rasti in se začnejo z kognitivnimi potrebami po znanju, raziskovanju, razumevanju, vključujejo se estetske potrebe, ki zahtevajo zadovoljevanje lepote, vključujejo umetnost, itd.
Naše potrebe se zaključijo s samoaktualizacijo, ko človek uresniči svoje potenciale in postane to, kar lahko postane.

V osnovi se naše potrebe delijo na fiziološke in psihološke, ampak kaj je najbolj pomembno je to, da korigirajo naše vedenje. Pomankanje zadovoljevanja najnižjih potreb nas sili v agresijo in boj za preživetje, zato se kot civilizacija želimo izogniti takšnemu pojavu. 

Koliko je potem smiselna uvedba UTD?


Če se samo ozremo na vse resurse okoli nas in na pereč problem revščine na drugi strani, mislim da je odgovor več kot jasen. Uvedba UTD je mogoča in nujna, sploh če senavežemo na zgornjo hierarhijo človekovih potreb.

Ni komentarjev:

Objava komentarja