petek, 09. november 2018

PODJETJA SO PREVEČ UPRAVLJANA IN PREMALO VODENA

Takoj ko se začnemo pogovarjati o podjetništvu je osrednja ikona podjetnik, lahko tudi direktor, ki je bolj prepoznan kot menedžer (manager), precej bolj kot pa voditelj (leader), zato bom danes opisal osnovno razliko med tema dvema pozicijama. Skozi zapis bo postalo razvidno kako so podjetja, predvsem v Sloveniji, preveč upravljanja in premalo vodena.

"Vsebino lahko tudi poslušate v Podcastu"


Pri pisanju o podjetništvu in strukturah znotraj njega prihaja vse bolj do izraza pomankanje ustrezne terminologije v slovenskem jeziku. Če smo nekako poslovenili izraz manager, pa si s terminom leader, kot voditelj, predstavljamo vse kaj drugega, kot podjetniško persono in najlažje kar naredimo je, da ju izenačimo, čeprav gre za precej različni funkciji. 
Obe poziciji potiskata podjetje naprej, ampak management (upravljanje)  je v osnovi mehanska funkcija, medtem ko se leadership (vodenje) giblje v čustvenem območju. 
Če poenostavimo, lahko rečemo da so menedžerji ljudje, ki delajo stvari prav, medtem ko so voditelji ljudje, ki delajo prave stvari.

Mogoče se na prvi pogled zdi da favoriziram voditeljstvo, verjetno tudi ga, ker ga je v sodobnem svetu premalo, ampak ne gre toliko za to katero funkcijo favoriziramo, kot gre za to da razumemo njuno pozicijo v podjetju in prepoznamo razlike med njima. 

foto: keydifferences.com

Menedžerji opravljajo tehnične funkcije, ki se osredotočajo na izpeljavo. Vizijo razbijejo na mejnike in jim postavijo časovnico, kateri lahko ekipa sledi. Menedžerji morajo posedovat sposobnost narekovanja, ki omogoča dnevno opravljanje dolžnosti, katere zahteva delo. Pri vrednotenju uprabljajo merljive parametre s pomočjo katerih uravnavajo svoje delovanje in delovanje sistema v željeno smer. Parametri omogočajo uvid v potrebne resurse za nemoteno doseganje cilja, ob tem pa pokažejo kakšna pravila, procese in operacije zahteva zadana naloga, ki jih menedžer tudi vzpostavi in ustrezno razporedi svoji ekipi. Pri razumevanju menedžerjeve pozicije je ključno, da razumemo, da so njegovi rezultati vezani na številke in merljivi.  

Voditelji, na drugi strani, so vizionarji s pogledom v prihodnost. Njihovo delovanje je precej bolj daljnosežno v primerjavi z menedžerji, saj so kreatorji vizije. Prepoznavajo obstoječe stanje, ampak se z njim ne sprijaznijo, zato rišejo pot naprej. Pri tem se znajdejo v čustvenem območju, saj morajo ljudje tej viziji verjet in ji sledit, brez merljivih rezultatov. Ključno vlogo tako igrata voditeljeva integriteta in inspiracija, ki jo deli z ekipo. Inspiracija skozi katero izvabi iz članov svoje ekipe najboljše in s pomočjo katere vsak posameznik razume svojo vlogo v širši sliki. V ospredju so komunikacijske sposobnosti s katerimi ustrezno predstavi željeno pot, vzdržuje motivacijo v ekipi, rešuje konflikte, informira o poteku poti do uresničitve vizije in predstavlja morebitne nevarnosti. Pri razumevanju voditeljeve pozicije je ključno, da razumemo, da so njegove aktivnosti osredotočene na nove izzive in v ustvarjanje vizije.

foto: Stephen Doyle - Order vs Chaos

Če poziciji soočimo iz oči v oči, bi lahko rekli, da menedžerji iz kaosa ustvarjajo status-quo, medtem ko voditelji izzovejo status-quo in ustvarijo kaos. Pri tem vidimo, da v iskanju napredka ena pozicija, brez druge ne more in zato je pomembno, da podjetnik obvlada obe. Vsaj  na začetku svoje podjetniške poti, kasneje, ko si to lahko privošči, pa poišče sebi ustrezen kontrapol.
Danes smo v Sloveniji priča menedžerskemu pristopu. Že v javnem prostoru prevzemajo pobudo številke in doseženi rezultati, enako je tudi znotraj podjetij, kjer nedvomno prosperirajo dosežene norme in finančne bilance. Nikakor to ni nepomembno, ampak na drugi strani zaradi pomankanja vizije, novih izzivov in razbijanja status-quo, izgubljamo ogromno potenciala. Ne govorim, da takšnih podjetij v Sloveniji nimamo, so pa izredno redka in nas zapuščajo, večina že v zgodnji fazi uresničevanja svoje vizije. 

V ospredje prihajajo mehke veščine, ki ustvarjajo priložnost za nove strukture in kreiranje konkurenče prednosti.

Ali bomo to priložnost izkoristili ali bomo ponovno pustili, da nam spolzi skozi prste?

Ni komentarjev:

Objava komentarja